Strona główna O/Dąbrowa Górnicza

Oferty specjalne

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych

Firma Handlowa Gór-Hut Sp. z o.o. zaprasza do złożenia pisemnych ofert w zakresie dostawy i wdrożenia technologii teleinformatycznych niezbędnych do realizacji projektu „Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami logistycznymi pomiędzy partnerami biznesowymi”

Szczegóły zapytania określa poniższy załącznik:

Zapytanie ofertowe na dostawę i wdrożenie technologii teleinformatycznych.

Transport


W celu zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie szybkiego, terminowego zaopatrzenia w wyroby hutnicze, firma oferuje własny transport samochodowy w promocyjnych cenach (samochody 24 tonowe).
Transport materiałów odbywa się on zgodnie z wytycznymi klienta, okreslonymi umową i/lub zamówieniem. Obejmują one miejsce i termin dostawy oraz ewentualne informacje dodatkowe.

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.