Oferta

Czarne ze szwem Rury: 


L.p. Nazwa Średnica w calach Średnica w mm Ścianka JM Masa(mb)  
1 Rura czarna z/s 108.0 3.60 MB 9.269
2 Rura czarna z/s 108.0 4.00 MB 10.259
3 Rura czarna z/s 114.3 3.60 MB 9.828
4 Rura czarna z/s 133.0 4.00 MB 12.725
5 Rura czarna z/s 159.0 4.00 MB 15.290
6 Rura czarna z/s 31.8 3.20 MB 2.257
7 Rura czarna z/s 32.0 1.50 MB
8 Rura czarna z/s 51.0 2.25 MB 2.700
9 Rura czarna z/s 51.0 2.50 MB 2.980
10 Rura czarna z/s 1.0 33.7 2.50 MB 1.914
11 Rura czarna z/s 1.0 33.7 2.60 MB 1.994
12 Rura czarna z/s 1.0 33.7 2.90 MB 2.203
13 Rura czarna z/s 1.0 33.7 3.20 MB 2.407
14 Rura czarna z/s 1/2 21.3 2.30 MB 1.078
15 Rura czarna z/s 2.0 60.3 2.90 MB 4.105
16 Rura czarna z/s 2.0 60.3 3.60 MB 5.034
17 Rura czarna z/s 2.5 76.1 3.20 MB 5.753
18 Rura czarna z/s 3.0 88.9 3.20 MB 6.763
19 Rura czarna z/s 3/4 26.9 2.30 MB 1.395
20 Rura czarna z/s 3/8 17.2 2.30 MB 0.845
21 Rura czarna z/s 5/4 42.4 2.00 KG
22 Rura czarna z/s 5/4 42.4 2.50 MB 2.424
23 Rura czarna z/s 5/4 42.4 2.60 MB 2.552
24 Rura czarna z/s 5/4 42.4 2.90 MB 2.825
25 Rura czarna z/s 6/4 48.3 2.60 MB 2.930
26 Rura czarna z/s 6/4 48.3 2.90 MB 3.247
27 Rura czarna z/s 6/4 48.3 3.00 MB 3.357

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.