Oferta

Pręty: 


L.p. Nazwa  
1 Pręt ciągniony
2 Pręt ciągniony
3 Pręt ciągniony
4 Pręt ciągniony
5 Pręt ciągniony
6 Pręt ciągniony
7 Pręt ciągniony
8 Pręt ciągniony
9 Pręt ciągniony
10 Pręt ciągniony
11 Pręt ciągniony
12 Pręt ciągniony
13 Pręt ciągniony
14 Pręt ciągniony
15 Pręt ciągniony
16 Pręt ciągniony
17 Pręt ciągniony
18 Pręt ciągniony
19 Pręt ciągniony
20 Pręt ciągniony
21 Pręt ciągniony
22 Pręt ciągniony
23 Pręt ciągniony
24 Pręt ciągniony szlifowany
25 Pręt ciągniony szlifowany
26 Pręt ciągniony szlifowany
27 Pręt ciągniony szlifowany
28 Pręt ciągniony szlifowany
29 Pręt ciągniony szlifowany
30 Pręt ciągniony szlifowany
31 Pręt ciągniony szlifowany
32 Pręt ciągniony szlifowany
33 Pręt ciągniony szlifowany
34 Pręt ciągniony żarzony

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.