Oferta

Ceowniki półzamknięte Kształtowniki zimnogięte: 


L.p. Nazwa Wysokość Szerokość Wysokość ramienia Grubość Gatunek JM  
1 Ceownik półzamknięty 30 30 10 2.0 S235JR KG
2 Ceownik półzamknięty 70 70 22.5 4.0 S235JR KG
3 Ceownik półzamknięty 80 80 27.5 5.0 S235JR KG
4 Ceownik półzamknięty 90 100 35 4.0 S235JR KG

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.