Oferta

Walcówka Pręty: 


L.p. Nazwa Średnica Gatunek JM Masa(mb)  
1 Walcówka 5.5 S235JR KG 0.187
2 Walcówka 6.0 S235JR KG 0.222
3 Walcówka 8.0 S235JR KG 0.395

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.