Oferta

Ceowniki Kształtowniki gorącowalcowane: 


L.p. Nazwa Wysokość Gatunek JM Masa(mb)  
1 Ceownik g/w 80 S235JR KG 8.64
2 Ceownik g/w 100 S235JR KG 10.60
3 Ceownik g/w 120 S235JR KG 13.40
4 Ceownik g/w 140 S235JR KG 16.00
5 Ceownik g/w 160 S235JR KG 18.80
6 Ceownik g/w 180 S235JR KG 22.00
7 Ceownik g/w 200 S235JR KG 25.30
8 Ceownik g/w 40 S235JR KG 2.75
9 Ceownik g/w 50 S235JR KG 5.59
10 Ceownik g/w 65 S235JR KG 7.09

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.