Oferta

Kątowniki Kształtowniki gorącowalcowane: 


L.p. Nazwa Wysokość Szerokość Grubość Gatunek JM Masa(mb)  
1 Kątownik g/w 100 100 10.0 S235JR KG 15.10
2 Kątownik g/w 100 100 8.0 S235JR KG 12.20
3 Kątownik g/w 20 20 3.0 S235JR KG 0.88
4 Kątownik g/w 25 25 3.0 S235JR KG 1.12
5 Kątownik g/w 30 30 3.0 S235JR KG 1.36
6 Kątownik g/w 30 30 4.0 S235JR KG 1.78
7 Kątownik g/w 35 35 3.0 S235JR KG 1.60
8 Kątownik g/w 35 35 4.0 S235JR KG 2.10
9 Kątownik g/w 40 40 4.0 S235JR KG 2.42
10 Kątownik g/w 40 40 5.0 S235JR KG 2.97
11 Kątownik g/w 45 45 4.0 S235JR KG 2.73
12 Kątownik g/w 45 45 5.0 S235JR KG 3.37
13 Kątownik g/w 50 50 5.0 S235JR KG 3.77
14 Kątownik g/w 50 50 6.0 S235JR KG 4.47
15 Kątownik g/w 60 60 6.0 S235JR KG 5.42
16 Kątownik g/w 80 80 10.0 S235JR KG 11.86
17 Kątownik g/w 80 80 8.0 S235JR KG 9.66

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.