Oferta

Ocynkowane ze szwem Rury: 


L.p. Nazwa Średnica w calach Średnica w mm Ścianka JM Masa(mb)  
1 Rury oc.z/s 51.0 1.80 MB 2.180
2 Rury oc.z/s 1.0 33.7 2.60 MB 2.075
3 Rury oc.z/s 1.0 33.7 2.90 MB 2.282
4 Rury oc.z/s 1/2 21.3 2,35 MB
5 Rury oc.z/s 1/2 21.3 2.00 MB 0.980
6 Rury oc.z/s 1/2 21.3 2.25 MB 1.125
7 Rury oc.z/s 1/2 21.3 2.30 MB 1.127
8 Rury oc.z/s 1/2 21.3 2.65 MB
9 Rury oc.z/s 2.0 60.3 2.00 MB 3.060
10 Rury oc.z/s 2.0 60.3 2.30 MB 3.544
11 Rury oc.z/s 2.0 60.3 2.50 MB 3.772
12 Rury oc.z/s 2.0 60.3 2.60 MB 3.730
13 Rury oc.z/s 2.0 60.3 2.90 MB 4.290
14 Rury oc.z/s 2.0 60.3 3.20 MB 4.654
15 Rury oc.z/s 2.5 76.1 2.90 MB 5.300
16 Rury oc.z/s 2.5 76.1 3.20 MB 5.941
17 Rury oc.z/s 3.0 88.9 2.90 MB
18 Rury oc.z/s 3.0 88.9 3.20 MB 6.984
19 Rury oc.z/s 3/4 26.9 2.30 MB 1.459
20 Rury oc.z/s 3/4 26.9 2.60 MB 1.594
21 Rury oc.z/s 5/4 42.4 2.60 MB 2.655
22 Rury oc.z/s 5/4 42.4 2.90 MB 2.927
23 Rury oc.z/s 5/4 42.4 3.20 MB 3.195
24 Rury oc.z/s 6/4 48.3 2.60 MB 2.977
25 Rury oc.z/s 6/4 48.3 2.90 MB 3.364

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Firma Gór-Hut Sp. z o. o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie systemu klasy B2B celem optymalizacji procesów zamówień, logistyki, zakupu, sprzedaży, rozliczeń, analiz.", który uzyskał dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.